Odborné knihy (Religionistika)

Odborné knihy

 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí.
  Kniha popisuje případy kolektivního násilí, jichž se v posledních třiceti letech účastnilo některé z nových náboženských hnutí, shrnuje odbornou literaturu, která se těmito případy zabývá, a navrhuje religionistický výkladový klíč, který dovoluje těmto případům porozumět. Obsah a 1. kapitola, 2. kapitola (Davidiáni). Obálka knihy.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk et alii. Millennialism. Expecting the End of the World in the Past and Present. Praha: Dingir 2013.
  Obsah a kapitola: The Grail Movement. The Never-Ending Story of Millennial Expectations. Obálka knihy.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk (ed). Apokalypsa, nebo transformace? Mileniální koncepce v minulosti i současnosti. Praha: Dingir 2014.
  Obsah a kapitola: Novodobý západní milenialismus. Kapitola sleduje vývoj čtyř větví současného západního milenialismu: (1) Větev liberálně protestantské a sekulárního milenialismu, která poznamenala západní myšlení velmi silnou ideou pokroku. (2) Zatímco tato větev milenialismu patří k typu progresívního milenialismu, druhá větev, evangelikální milenialismus proděla změnu od počátečního optimistického výhledu k očekávání katastrofického konce světa. (3) Římskokatolický milenialismus se obvykle vyskytuje v mariánských hnutích a v posledních desetiletích výrazně zesílil. (4) Západní esoterismus neobsahoval mnoho mileniálních prvků až do založení Theosofické společnosti roku 1875. Od té doby ale mileniální ideje posilují i v této větvi, jak je patrné na současném hnutí Nového věku. Obálka knihy.
 • NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Anotace. Obálka knihy.

Kapitoly v odborných knihách:

 • BIERNOT, David, LUKEŠ, Jiří, OSTŘANSKÝ, Bronislav, VOJTÍŠEK, Zdeněk. Konec tohoto světa. Milenialismus a jeho místo v judaismu, křesťanství a islámu. Praha: Dingir 2012.
  Kapitola: Koncepce milenialismu. Kniha je první českou monografií o milenialismu, tj. očekávání zásadního dějinného zlomu, po němž nastane ideální společenská situace. Milenialismus je popsán jako religionistický pojem a jako podstatná součást židovské, křesťanské a islámské tradice. Obálka knihy.
 • KARDIS, K., KARDIS, M. (eds.). Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2010. Kapitola: Konflikt nových náboženských hnutí a společnosti: jeho podoby a výzvy.
 • MENDEL, Miloš, OSTŘANSKÝ, Bronislav, RATAJ, Tomáš. Islám v srdci Evropy: Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007. Kapitola „Český boj o mešity“, str. 392-406.
 • ZÜCKERT, Martin (ed.). Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder im 20. Jahrhundert. München: Collegium Carolinum, 2009. Kapitoly „Die Erste Tschechoslowakische Republik (1918-1938). Weitere Glaubens richtungen“ a „Die Zeit der Kommunistischen Herrschaft (1948-1989). Weitere Glau bens richtungen“.
 • Heslo „sekta“ (v knize Baštecká Bohumila, Baudyš, Pavel (eds.): Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, 2009). Text v pdf.
 • FÁREK, Martin et al. Základy religionistiky: Světová náboženství, nová náboženská hnutí a religionistika (studijní texty pro pedagogy). Pardubice: Univerzita Pardubice 2008. Kapitola „Nová náboženská hnutí“, str. 281-316.
 • Náboženská východiska holotropní terapie, referát na konferenci „Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstviev“, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava, 19. 9. 2006. Text v pdf.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Neúspěšné návrhy na registraci náboženských společností podle zákona 3/2002 Sb. v letech 2002-2006, referát na konferenci „Náboženství a politika“, katedra religionistiky a filozofie FF UP, Pardubice, 4. 10. 2006.
Sloupek (Religionistika)

Nová náboženská hnutí a kolektivní násilí Millennialism Apokalypsa, nebo transformace? Konec tohoto světa Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017