Populárně odborné články (Religionistika)

Populárně odborné články

 • Tantra jako individuální rebelství: Silný kořen má současná neotantra u Bhagvána Radžníše – Osha (Dingir 2/2017). Text v pdf.
 • Společenství jóginů a tantriků: Místo tantry v novém náboženském hnutí MISA (Dingir 2/2017). Text v pdf.
 • Oživení vietnamského buddhismu v Česku: Před deseti lety vznikl první z českých chrámů mahájánového buddhismu (Dingir 4/2017). Text v pdf.
 • Blesk zazářil na východě: Církev všemohoucího boha zápasí, trpí i expanduje (Dingir 1/2018). Text v pdf.
 • Smysl suicidií v Jonestownu: O trágedii jsou známa snad všechna fakta; zbývá ji ještě pochopit (Dingir 4/2018). Text v pdf.
 • Změnit svůj osud : Společnost Noetis jako příklad postmoderního náboženství (Dingir 1/2011). Text v pdf.
 • Charisma a zneužívání : Je možné porozumět obvinění duchovních vůdců? (Dingir 3/2012). Text v pdf.
 • Nové registrace II : Od roku 2009 přibylo dalších šest registrovaných církví (spolu s Milošem Mrázkem, Dingir 1/2014). Text v pdf.
 • Děti Nového věku : Tzv. indigové děti jsou posly věku Vodnáře (Dingir 4/2010). Text v pdf.
 • Transformace je blízko! Očekávání spojená s rokem 2012 v kontextu hnutí Nového věku (Dingir 1/2011). Text v pdf.
 • Rozvoj ve strmém gradientu : Vzdělávací aktivity scientologického hnutí jsou u nás mimořádně úspěšné (Dingir 4/2011). Text v pdf.
 • Lidskou tvář sebevrahům : Reflexe k 30. výročí vražd a sebevražd v Jonestownu (Dingir 3/2008). Text v pdf.
 • Nové registrace : V roce 2007 byly registrovány čtyři nábo?enské společnosti (spolu s Milošem Mrázkem, Dingir 1/2008). Text v pdf.
 • Zákon proti sektám ve Francii : Scientologové čelí žalobě podle zákona Abouta a Pickardové (Dingir 2/2009). Text v pdf.
 • Vývoj společenství svědků Jehovových : Původně značně radikální společenství postupně ztrácí svůj opoziční náboj (Dingir 3/2009). Text v pdf.
 • Léčitelská církev : Český stát zaregistroval první léčitelskou náboženskou skupinu (Dingir 1/2015). Text v pdf.
 • Konspirátoři a konspiracisté : Nástin religionistického výkladu tvorby a sdílení konspiračních teorií (Dingir 2/2016). Text v pdf.
 • Pod tlakem úřadů : Německé úřady stupňují tlak na společenství Dvanáct kmenů (Dingir 3/2016). Text v pdf.
 • Čisté srdce v podezření : Zásah proti judaistickému náboženskému hnutí Lev Tahor (Dingir 4/2016). Text v pdf.
 • Podle rady andělů: Církev essénsko-křesťanská – nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky (Dingir 2/2014). Text v pdf.
 • Nová náboženská hnutí a děti. Referát o zásadní odborné knize k tématu (Dingir 4/2010). Text v pdf.
Sloupek (Religionistika)

Zdeněk Vojtíšek
Foto: Hans Štembera

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017