Populární články (Religionistika)

Populárně odborné články

 • Podle rady andělů: Církev essénsko-křesťanská – nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky (Dingir 2/2014). Text v pdf.
 • Nová náboženská hnutí a děti. Referát o zásadní odborné knize k tématu (Dingir 4/2010). Text v pdf.
 • Co se slovem „sekta“? (Dingir 4/2004). Text v pdf.
 • Hnutí Grálu (Svět 9/2007). Text v pdf.
 • Hnutí Nebeská brána (Svět 12/2007). Text v pdf.
 • Scientologické hnutí (Svět 6/2008). Text v pdf.
 • Hnutí Fa-lun-kung (Svět 7/2008). Text v pdf.
 • Společenství Svatyně lidu (Svět 11/2008). Text v pdf.
 • Pravoslaví (Svět 6/2010). Text v pdf.
 • Mormoni (Svět 9/2010). Text v pdf.
 • Imanuelité - Parsifal Imanuel (Svět 9/2009). Text v pdf.
 • Kontaktéři s mimozemšťany (Svět 1/2010). Text v pdf.
 • Hnutí za obnovu Desatera Božích přikázání (Svět 4/2010). Text v pdf.
 • Češi, víra a polévka s játrovými knedlíčky (Mladá fronta Dnes, 29. 1. 2010). Internetový článek.
 • Oshovo hnutí (Svět 3/2009). Text v pdf.
 • Islám pro CzechKid. Internetový článek.
 • Prevence v oblasti sekt. Text v pdf.
 • Horská krajina českého náboženství (Vesmír 96, 10, 2017, s. 596–598). Text v pdf.
Sloupek (Religionistika)

Zdeněk Vojtíšek
Foto: Forum

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017