Bibliografie

Bibliografie posledních let

VOJTÍŠEK Z. Nová náboženství a násilí. Praha: Karolinum, 2017.

VOJTÍŠEK Zdeněk. Yoga, Tantrism, and Persecution: MISA, a New Religious Movement in Social Conflict. Central European Journal for Contemporary Religion, 2018, vol. 2, s. 123–141.

KLINGOROVÁ Kamila, VOJTÍŠEK Zdeněk. Women's Everyday Spirituality in Diamond Way Buddhism: An Auto-Photographic Study. Journal of Cultural Geography, 2018, vol. 35, s. 291–314.

VOJTÍŠEK Zdeněk. How to Overcome Millennial Disappointment: An Example of the Grail Movement. Theologos, 2019, vol. 21, s. 197–220.

VOJTÍŠEK Zdeněk. Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských dějinách lidstva. Kulturní studia, 2019, vol. 6, s. 3–29.

NEŠPOR, Zdeněk R., BELÁŇOVÁ, Andrea, KLEMENTOVÁ, Táňa, VOJTÍŠEK Zdeněk. Malý slovník nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století, Praha: Kalich, 2019.

NEŠPOR, Zdeněk R., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice, Praha: Karolinum 2015.

VOJTÍŠEK Zdeněk. Heslo „Sekty“. In: SCHELLE K., JAROMÍR T., Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek. Ostrava: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 215–228.

VOJTÍŠEK Zdeněk. Heslo „Člověk, sekty, nová náboženská hnutí“. In: VÝROST J., SLAMĚNÍK I., SOLÁROVÁ E., Sociální psychologie. Teorie. Metody. Aplikace. Praha: Grada, 2019, s. 546–556.

VOJTÍŠEK Zdeněk. The Role of the Apostates in the Twelve Tribes Conflict in Germany. Central European Journal for Contemporary Religion, 2017, vol. 2, s. 1–18.

Zdeněk Vojtíšek
Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017