Poradenství a psychologie

Poradenství a psychoterapie

Dobrovolnická práce pro Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů mě přivedla k poradenství. Lidé, kteří se na Společnost obracejí, totiž velmi často chtějí nejen faktickou informaci o menšinových náboženských společenstvích, ale i radu či pomoc při obtížích, jejichž příčinu přisuzují těmto společenstvím. Spíše intuitivně než promyšleně jsme naštěstí ve Společnosti hned v počátku odmítli jako „pomoc“ tzv. deprogramování, které bylo hojně prováděno ve skupinách tzv. antikultovního hnutí v 70. a 80. letech. Brzy jsem se také rozešel s myšlenkami tzv. výstupového poradenství a hledal jsem jiný model poradenské práce v oblasti nové religiozity. Roku 2003 jsem díky studijnímu pobytu ve Spojených státech (a tedy díky téměř neomezenému přístupu k relevantní poradenské, psychologické a teologické odborné literatuře) vyhovující model nalezl. Je použitelný nejen v nábožensky neutrálním duchovním poradenství, ale i v křesťanské pastorační práci, takže jsem jeho základy použil jako disertační práci na závěr svého studia teologie. Disertační práce vyšla pod titulem Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství. Pastoračnímu poradenství se ale dále prakticky nevěnuji; v centru mého zájmu naopak zůstává duchovní poradenství, tedy nekonfesní poradenství nezávislé na církvi ani jiné náboženské instituci.

Další můj krok ve směru psychoterapie byl způsoben tím, že při práci s poradenskými klienty se vyskytla potřeba věnovat se některým z nich dlouhodobě a nejen poradensky, ale i terapeuticky. Absolvoval jsem proto čtyřletý základní psychoterapeutický a poradenský výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (v tzv. rogersovské psychoterapii) ve skupině dr. Oldřicha Tegzeho v Brně. Ačkoli dokončení tzv. supervizního výcviku mě teprve čeká, začínám terapeuticky pracovat s klienty pod vedením svého supervizora. Duchovní tradice, z nichž moji klienti čerpají, jsou různé: vedle buddhisty, příslušníka některého ze společenství hnutí Nového věku a několika křesťanů pracuji i s těmi, jejichž duchovní orientace (patrně) není vyhraněná.

O mé práci v oboru poradenství a psychoterapie si můžete udělat představu prostřednictvím několika

Některé jsou k nalezení i v oddíle Poradna internetové prezentace Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Religionistika


Zdeněk Vojtíšek
Foto: Hans Štembera

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017