Odborné knihy a články (Teologie)

Odborné knihy a články

  • VOJTÍŠEK, Zdeněk: A. Adlof a letniční hnutí. Kapitola v knize ŠTĚPÁN, Jan (ed.): Alois Adlof. 150 let. Život, služba, odkaz. Praha: Církev bratrská 2012. Str. 291-303. Text v pdf.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe. FLOSS, Karel, HOŠEK, Pavel, ŠTAMPACH, Ivan O., VOJTÍŠEK, Zdeněk. Na cestě k porozumění jinému. Teologie, religionistika a mezináboženský dialog v pojetí Wilfre da Cantwella Smithe. Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů v nakladatelství Dingir 2008. Kapitola Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe, str. 125-161. Obálka knihy. Text v pdf.
  • VOJTÍŠEK, Zdeněk. Podněty W. C. Smithe pro praxi mezináboženského dialogu. In: Floss, Karel, Hošek, Pavel, Štampach, Ivan O., Vojtíšek, Zdeněk. Mezináboženský dialog se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů v nakladatelství Dingir, 2007, str. 47-58. Obálka knihy. Text v pdf.
Religionistika


Zdeněk Vojtíšek

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017