Odborné články (Religionistika)

Odborné články

  • VOJTÍŠEK Zdeněk. Yoga, Tantrism, and Persecution: MISA, a New Religious Movement in Social Conflict. Central European Journal for Contemporary Religion, 2018, vol. 2, s. 123–141, k dispozici zde.
  • KLINGOROVÁ Kamila, VOJTÍŠEK Zdeněk. Women's Everyday Spirituality in Diamond Way Buddhism: An Auto-Photographic Study. Journal of Cultural Geography, 2018, vol. 35, s. 291–314.
  • VOJTÍŠEK Zdeněk. How to Overcome Millennial Disappointment: An Example of the Grail Movement. Theologos, 2019, vol. 21, s. 197–220, k dispozici zde.
  • VOJTÍŠEK Zdeněk. Náboženský etnocentrismus: představa Hnutí Grálu o ústřední roli německého národa v náboženských dějinách lidstva. Kulturní studia, 2019, vol. 6, s. 3–29, k dispozici zde.
  • Evangelikalismus – protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu (Lidé města 1/2014). Text v pdf.
  • Antisatanistická panika a současný konspiracismus (Theologická revue 3/2016). Text v pdf.
  • TRTÍK, Zdeněk a VOJTÍŠEK Zdeněk. Hnutí Grálu. Praha: Dingir, 2003. Kapitoly „Hnutí Grálu – vznik a předválečný vývoj“ a „Hnutí Grálu – poválečný vývoj a náboženský život“, str. 15-28, resp. 29-47. - Text v pdf.
  • Millennial Expectations in the Grail Movement (Nova Religio 3/2006). Text v pdf.
  • Novopohanství a jeho přítomnost v české společnosti (Teologická revue 2007). Text v pdf.
Sloupek (Religionistika)

Dingir 3/2013

Struktura stránek | Seznam dokumentů | Poslední aktualizace: září 2017