Odborné články (Religionistika)

Odborné články

 • Změnit svůj osud. Společnost Noetis jako příklad postmoderního náboženství (Dingir 1/2011). Text v pdf.
 • Evangelikalismus – protestantské křesťanství přizpůsobené situaci náboženského pluralismu (Lidé města 1/2014). Text v pdf.
 • Charisma a zneužívání (Dingir 3/2012). Text v pdf.
 • Nové registrace II (spolu s Milošem Mrázkem, Dingir 1/2014). Text v pdf.
 • Děti Nového věku. Tzv. indigové děti jsou posly věku Vodnáře (Dingir 4/2010). Text v pdf.
 • Transformace je blízko! Očekávání spojená s rokem 2012 v kontextu hnutí Nového věku (Dingir 1/2011). Text v pdf.
 • Rozvoj ve strmém gradientu. Vzdělávací aktivity scientologického hnutí jsou u nás mimořádně úspěšné (Dingir 4/2011). Text v pdf.
 • TRTÍK, Zdeněk a VOJTÍŠEK Zdeněk. Hnutí Grálu. Praha: Dingir, 2003. Kapitoly „Hnutí Grálu – vznik a předválečný vývoj“ a „Hnutí Grálu – poválečný vývoj a náboženský život“, str. 15-28, resp. 29-47. - Text v pdf.
 • Millennial Expectations in the Grail Movement (Nova Religio 3/2006). Text v pdf.
 • Novopohanství a jeho přítomnost v české společnosti (Teologická revue 2007). Text v pdf.
 • Lidskou tvář sebevrahům (Dingir 3/2008). Text v pdf.
 • Nové registrace (spolu s Milošem Mrázkem, Dingir 1/2008). Text v pdf.
 • Zákon proti sektám ve Francii (Dingir 2/2009). Text v pdf.
 • Vývoj společenství svědků Jehovových (Dingir 3/2009). Text v pdf.
Sloupek (Religionistika)

Dingir 3/2013

Struktura stránek | Poslední aktualizace: říjen 2014